Sunday, 15 August 2010

Mirkka Rekola - på svenska


Världen ett dukat bord, där ser du din hunger.

Maailma katettu pöytä, siinä näet nälkäsi.
Denna översättning är ur bokens Glädje och asymmetri (1990, Ellerströms; urval, översättning och inledning av Martti Soutkari) inledning:

”… Enwald syftar i första hand på Rekolas systematiska utnyttjande av finskans rika möjligheter till mångtydiga språkliga konstruktioner (denna sida måste naturligtvis tonas ner i översättning), men även på den tematiska nivån hamnar man snabbt i osäkerhet om man vill läsa in ett bestämt innehåll till exempel från en filosofisk, religiös eller psykologisk synvinkel.

”Du dukar bordet” från Glädje och asymmetri (1965) är en av Rekolas mest kända dikter:

Du dukar bordet, se nu din hunger.
En brödhalva, ett glas rödvin.
Vem kan ha köpt den andra halvan.
Klarspråk på en gemensam måltid:
munsbitar av samma bröd, ett halvt glas vin.
Här finns ingen att titta på. Det finns det.
Drick bort din bild och lägg av med att säga du.

Vad handlar det om? Måltiden som består av bröd och rödvin är förstås en nattvard. Vem dukar då bordet? I Anteckningsbok (1969) finns en aforism som anknyter till dikten: “Världen ett dukat bord, där ser du din hunger.” Om det dukade bordet är världen, är det Gud, skaparen, som dukar för människan? (En religiös tolkning.) Eller dukar människan sin egen värld, i enlighet med sitt begär? (En metafysisk tolkning.) Men nattvarden här har bara två deltagare, och vinets uppdelning i två hälfter betonas särskilt. Är det fråga om kärleken mellan två människor? (En psykologisk tolkning.) …”