Friday, 28 August 2015

Juhani Ihanus – in English

 
 
 
 


Take me to your possession, Scheme. Use my mind, inform me.

Ota minut haltuusi, Skeema. Käytä mieltäni, informoi minut.

 

Your suffering is over, relax. Day after day, screen after screen,
impulse after impulse, you feel better and better.

Kärsimyksesi on ohi, rentoudu. Päivä päivältä, verkko
verkolta, sykäys sykäykseltä voit yhä paremmin ja paremmin.

 

Me and my consciousness had our time. Now, the time of
a Program begins, with replays.

Minällä ja tietoisuudella oli aikansa. Nyt alkaa Ohjelman
aika, uusintoineen.

 

Gasping messages of love: teledildos are chatting.
 
Huohottavia lemmenviestejä: teledildot rupattelevat.

 

Temporary net failure: a killing appearance is disrupted, the
flow from a blood-read throat is stuck.

Hetkellinen verkkohäiriö: tappava ilmestys katkeaa kesken,
verenkarvaisen kaulan vuoto jää päälle.

 
 
No more delays: immediate execution according to the manual.

Ei enää vitkuttelua: täytäntöönpano manuaalin mukaisesti.

 

When the Wall has collapsed, its Shadow spreads out everywhere.

Kun Muuri on murtunut, sen Varjo levittäytyy kaikkialle.

 

An enemy is converted to myself.

Vihollinen kääntyy itsekseni.

 

In a Terminator’s sensor, an eccentric chosen to be crushed is
flickering.

Terminaattorin sensorissa vilkkuu ruhjottavaksi valikoitunut
originelli.

 

The Church of the Last Days fumed from its sinful pit.

Lopun Ajan Kirkko sauhusi syntisestä miilustaan.

 

Throw your experience to the concept apparatus and print an abstract.

Heitä kokemuksesi käsiteapparaattiin ja tulosta abstrakti.

 

Let’s update our calendars for our swindler meetings.

Päivitetään kalenterejamme huiputustapaamisilla.

 

A meter in his hand, an experimental design in his brain,
nothing shakes the mapper.

Mittari kädessä, aivoissa koeasetelma, kartoittajaa ei järkytä
mikään.

 

A languishing theory is still enlivened by concept oedema,
until its prognosis is expanded to be mortal.

Riutuvan teorian elvyttää vielä käsitepöhötys, kunnes
prognoosi täsmentyy kuolettavaksi.

 

Drawing from mandalas, murmuring mantras, he keeps on
aspiring to Nirvana and tottering again to the next course of
mindfulness.

Mandaloista ammentaen, mantroja mumisten pyrkii
pyrkimistään nirvanaan ja hoipertelee taas seuraavalle
tietoisen läsnäolon kurssille.

 

Ideology gives the topics that give no reason for further
discussion.

Ideologia antaa puheen aiheet, jotka eivät anna mitään aihetta
enempiin puheisiin.

 

In principle, a conviction disease convicted to getting worse.

Periaatteessa yhä paheneva vakaumustauti.

 

Let the open come to your senses.

Anna aavan tulla tajuihisi.

 

 
 

Juhani Ihanus’ aphorisms are taken from his aphorism collections Reunalla (2013) and On the Edge (2015). English translations by Juhani Ihanus.