Friday, 27 November 2009

Kerttu Wanne (1905-1963) - på svenska


Just det intresse som ägnas konstnärens privatliv önskar han att man ägnade hans konst.

Juuri sitä mielenkiintoa, joka kohdistuu taiteilijan yksityiselämään, hän toivoo työlleen.

Självförtroendet och självkritiken hindra oss at flyga lågt eller högt.

Itseluottamus ja itsekritiikki estävät meitä lentämästä liian matalalla tai liian korkealla.

I livet, liksom på tävlingsbanan, orkar man längre, om man löper långsammare.

Elämässä, samoin kuin kilparadalla, jaksaa kauemmaksi, jos juoksee hitaammin.


Endast då är människan alltid “olycklig” när hon ännu aldrig varit olycklig.

Vain silloin on ihminen aina ”onneton”, kun hän ei vielä koskaan ole ollut onneton.


Den som alltid har brått, kommer försent till livet.

Elämästä myöhästyy se, jolla on aina kiire.


Anspråklösheten presenterar icke sig själv.

Vaatimattomuus ei esittele itseään.


En klok man anser sig ej vara så mycket klokare än kvinnan som en enfaldig man tror sig vara.

Viisas mies ei pidä itseään niin paljon naista viisaampana kuin typerä.


Den ene söker sanningen för dess egen skull, den andre för sin egen skull.

Toinen etsii totuutta sen itsensä vuoksi, toinen oman itsensä vuoksi.


Människorna upptäcka hellre brister i något gott, än förtjänster i något dåligt.

Ihmiset löytävät mieluummin vajavaisuutta hyvässä kuin ansiokkuutta kehnossa.


En människas ord uppenbara vad hon ville vara, hennes gärningar vad hon är.

Ihmisen puheet paljastavat meille, mitä hän tahtoisi olla, ihmisen teot, mitä hän on.Aforismerna är från Kerttu Wannes bok Demaskering (Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 1945). Översättning från finska av Esther Hjelt-Cajanus. Finska originalutgåvan heter Ilman naamiota (1943).

Saturday, 1 August 2009

Torsti Lehtinen - auf Deutsch


Eine Welt ohne Leiden - das Wachsfigurenkabinett.

Kärsimyksetön maailma, vahakabinetti.


Das Tod ist die Unfähigkeit zu lieben.

Kuolema on kyvyttömyyttä rakastaa.


Wenn du die Zeit totschlägst, schlägt sie dich tot.

Aikaa tappaessasi aika tappaa sinut.Aus Das grosse Handbuch der Zitate von A bis Z (gesammelt und herausgeben von Hans-Horst Skupy, 2004)


Aphorisms © Torsti Lehtinen

Photo © Sami Feiring (Aug 2010)Sami Feiring - in English


When politicians stumble, soldiers fall.

Kun poliitikot kompastuvat, sotilaat kaatuvat.More aphorisms by Sami Feiring at All Aphorisms, All The Time.Aphorism © Sami Feiring

Photo © Sami Feiring (Aug 2004)

Samuli Paronen - en Français

Les meilleurs plans économique échouent où l'on n'a pris en consideration que le point de vue économique.

Huonoimmissa talousohjelmissa otetaan huomioon vain taloudelliset näkökohdat.


Les vrais gagnants sont hors compétition.

Todelliset voittajat eivät kilpaile.


Le monde est plein d'actes que personne n'a commis.

Maailma on täynnään tekoja joita kukaan ei ole tehnyt.


Ils nous plaît d'avoir l'expérience d'une peur rassurante.

Himoitsemme kokea turvallista pelkoa.


L'homme en nous se fait plus lentement que le tueur.

Ihminen kasvaa hitaammin kuin tappaja.


La morale se transforme si souvent en uniforme.

Niin usein vaihtuu moraali univormuun.


Si tu veux tout perdre dans une guerre, va sur le front. Si tu veux gagner, va vendre des grenades.

Jos tahdot hävitä sodassa, mene rintamalle. Jos tahdot voittaa, ryhdy myymään kranaatteja.


Des mauvaises actions, les lois font deux parts : celles qui sont permises et celles qui ne sont pas.

Lait jakavat pahat teot kahtia: luvallisiin ja luvattomiin.


Tous les esclaves n'essaient pas de se libérer, la plupart s'efforcent de devenir des maîtres.

Eivät kaikki orjat pyri vapaiksi, useimmat pyrkivät herroiksi.


xx Europe - revue littéraire mensuelle (Juin-juillet 1985). Traduit du finnois par Natalia Bachmakoff et adapté par Mohammed Dib.

Eero Suvilehto - auf Deutsch


Hätten wir Augen aus Stein, sähen wir die Bergen fließen.

Jos olisi kiviset silmät, näkisimme kuinka vuoret virtaavat.


Erde, Du erschütterst uns umsonst. Wir werden noch lange nicht klüger.

Suotta maa ravistelet. Pitkäksi aikaa emme järkiinny.


Im Regen waren wir alle miteinander verwandt. Jetzt hat jeder seinen eigenen Schatten.

Sateessa oltiin kaikki sukulaisia. Nyt jokaisella oma varjonsa.


Immer gibt es einen windflinken Wiking vor dem offiziellen Kolumbus.

Aina joku vikkelämpi viikinki ennen virallista Kolumbusta.


Dank für die Staubpartikel, eilig Reisender. Mit ihrer Hilfe sah ich die Sonne.

Kiitos pölyhiukkasista, kiireinen matkamies. Näin niissä auringon.

Vaterländer schließen ihre Grenzen. Mutter erde sind allen offen.

Isänmaa vahtii rajojaan. Äiti Maa on auki kaikille.


Aus dem Finnischen übersetzt von Eero Suvilehto und Karl-Ludwig Wetzig. Die Aphorismen sind aus dem Buch Europa erlesen Island (1999).


*****


Der Mensch, wandernde Sehnsucht.

Ihminen, kävelevä kaipaus.


Die Wissenschaft forscht, aber erst durch den Glauben werden die Dinge wahr.

Tiede tutkii, mutta vasta usko tekee asioista totta.


Ist aus den arabischen Nummern zu schnell unsere Muttersprache geworden?

Tuliko arabian numeroista liian äkkiä meidän äidinkielemme.


Steckt schon mal ihr heiligen Bruder das Kreuz in die Scheide.

Pankaa jo pyhät veljet ne ristinne tuppeen.


Es werden immer noch neue Staaten auf die Weltkarte gebombt.

Pommittavat aina vain uusia maita maailman kartalle.


Da singt die Schwarzamsel zu schön, eine Nachtigall in Trauerkleidung.

Lauloi mustarastas liian kauniisti, satakieli surupuvussa.

Er ist viel gereist, immer am Ziel vorbei.

Matkusteli paljon, aina ohitse.


Wir sind hier die Unterwelt der Götter.

Me täällä olemme jumalien alamaailma.

Auch die Universitäten straucheln vom Kloster in die Börse.

Yliopistotkin kompuroimassa luostarista pörssiin.


Wer isst, leckt auch manchmal.

Joka syö, joskus nuoleekin.


Die Stirn in Falten vermehrt den Gegenwind.

Ryppyotsaisuus lisää vastatuulta.


Aus dem Finnischen übersetzt von Oliver Kohlenberg.
Aphorisms © Eero Suvilehto

Photo © Sami Feiring (June 2007)