Wednesday, 13 January 2010

Eino Vastaranta - in English


When you demand a change, they will start with you.

Kun vaadit muutosta, aloittavat sen sinusta.


Human being, inhuman doing.

(Aforismi on kirjoitettu englanniksi, siitä ei ole suomenkielistä versiota. The aphorism was written in English, no Finnish version exists.)


You can have the last word. Then it's my turn.

Saat sanoa viimeisen sanan. Sitten on minun vuoroni.


We all are in the same boat, they say to the rowers.

Olemme kaikki samassa veneessä, sanovat soutajille.


Human errors are being replaced by technical malfunctions.

Inhimilliset virheet korvataan teknisillä vioilla.


I went to the zoo to watch beasts that watch caged animals.

Kävi eläintarhassa katselemassa petoja, jotka katselivat häkkieläimiä.


We don't believe until we see, and we don't see once we believe.

Ihminen ei usko ennen kuin näkee eikä enää näe kun uskoo.


When the next Flood comes, I wish the animals pushed Noah overboard.

Jos tulee uusi vedenpaisumus, arkin eläimet saisivat puskea Nooan yli laidan.


You cannot get rid of your roots until you are six feet under.

Juuristaan pääsee eroon vasta mullan alla.


The coming generations, do they come anymore?

Tulevat sukupolvet, tulevatko ne enää?


Translations by Eino Vastaranta.

Photo by Sami Feiring (July 2009)

No comments:

Post a Comment